VAKTMESTERTJENESTER

Namdal Bygg & Vaktmesterservice tilbyr vaktmestertjenester som utvendig og innvendig vedlikeholdstjenester på borettslag, sameier, næringseiendom og offentlige bygg, eller boligselskaper.

Små, store eller mange forskjellige bygg spiller ingen rolle, da vi har jobbet i feltet lenge og er allsidige når det gjelder kunnskapsområde og erfaring.

Trenger du noen som er koordineringsansvarlig eller noen som fungerer som byggdriftsleder/assistent for et større areal som har behov for vedlikehold kan du stole på oss.

FDV-U
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

• Gjennomgang/sjekk av alle arealer, inkl fellesarealer.

• Sjekk av utomhus områder.

• Sjekk av parkeringsplass

• Plukking av søppel på gjennomgangsrunden

• Sjekk av alarmanlegg og rapporterer evt feil

• Sjekker/tester porter/dører etc og rapporterer evt feil, inkl smøring.

• Sjekker tak og renser taksluker 2 ganger pr år.

• Sprinklertest

• Oppfølging av evt. Ventilasjon/fyringsanlegg

• Opprettelse/oppfølgning av serviceavtaler

Drift av 12 eiendommer

Drift av 2 eiendommer

BYGGDRIFT SOM VI TILBYR GENERELT FOR VAREHUS/KJØPESENTER

BYGGDRIFT SOM VI TILBYR GENERELT FOR VAREHUS/KJØPESENTER

• Oppfølging av Ventilasjon
• Opprettelse/oppfølging av serviceavtaler
• Beredskap 365 dager i året.
• Leietager oppfølging
• Bytte av lyskilder
• Avfallshåndtering
• HMS/FDV dokumentasjon og oppfølging
• Teknisk tilsyn
• Nøkkel administrasjon
• Visninger for gårdeier
• Ut og innflytnings befaringer
• Vaktutrykning ved akutte situasjoner
• Fasadevask

• Tilsyn og kontroll av eiendom og utomhusanlegg
• Kosting og spyling av fellesområde (evt med mini traktor)
• Smøring av låser
• Tilsyn av heis
• Takinspeksjon
• Service- og tømreroppdrag
• Montering av reoler, kjøkken, garderobe, kontor etc.
• Gartnertjenester
• Brann og sikkerhetsutstyr
• Snørydding og strøing
• Kundetilpasset drift, telefonvakt og utrykning
• Oppmerking/drift av parkeringsplass

Private oppdrag

Bedriftsoppdrag

Driftstekniker