KJERNEBORING

Namdal Bygg & Vaktmesterservice tilbyr kjerneboring på betong, armering eller stein.